top of page
Rujienas-soc.-centrs_111_933_80_310.jpg

Būvniecība

 • SIA „EKERS” dibināts 1992. gada 28. septembrī un Latvijas būvniecības tirgū darbojas jau vairāk kā 30 gadus.
   

 • Būvuzņēmums „EKERS” sniedz vispārceltniecisko būvdarbu pakalpojumus galvenokārt valsts un pašvaldību būvobjektos.
   

 • Uzņēmumā strādā profesionāla un pieredzējusi komanda, kas spējīga risināt visdažādākos ar būvniecību saistītos jautājumus.
   

 • Būvuzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti apliecina 2002. gadā veiktā ISO 9001 sertifikācija, savukārt, lai apliecinātu atbildīgu attieksmi pret vides un darba drošības jautājumiem 2017. gadā uzņēmumā veikta attiecīgi ISO 14001 un OSHAS 18001 (ISO 45001) standartu ieviešana. Visas sistēmas tiek regulāri auditētas un pārskatītas.
   

 • Būvuzņēmuma darbība ir atzinīgi novērtēta arī konkursos par gada labāko būvi Latvijā. 2011. gadā iegūta 3. vieta nominācijā „Restaurācija” par objektu „Valmieras novadpētniecības muzeja ēka Valmierā pilskalna ielā 3”. Savukārt 2015 gadā iegūta 1. vieta nominācijā „Ainava” par objektu „Neikenkalna dabas koncertzāle, „Neikenkalns”, Dikļi, Kocēnu novads”

SIA “EKERS” KVALITĀTES, VIDES UN DARBA AIZSARDZĪBAS POLITIKA

SIA “EKERS” būvdarbu veikšana, inženierkomunikāciju montāža, koka izstrādājumu un konstrukciju izgatavošana tiek nodrošināta ar Kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldības sistēmas prasību konsekventu ievērošanu, veicot nepārtrauktu ieviestās sistēmas pilnveidošanu atbilstoši saistošo standartu, normatīvo aktu un ieinteresēto pušu prasībām.

Uzņēmuma stratēģija ir būvniecības darbu kvalitātes stabilitātes nodrošināšana, apkārtējās vides piesārņojuma un izmantojamo resursu samazināšana un darbinieku drošas darba vides nodrošināšana.

Mēs identificējam iespējamos darba vides riskus un veicam preventīvus pasākumus, lai nepieļautu darbinieku arodsaslimšanas un nelaimes gadījumus darbā, analizējam savu sniegumu darba aizsardzības jomā un ieviešam uzlabojumus, kā arī sadarbojamies un līdzdarbojamies ar darba ņēmējiem.

Klientu vēlmju pētīšana, prasību precīza izpilde, līdzsvara samēra ievērošana starp pasūtījumu izpildes kvalitāti, klientu apmierinātību un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm ir galvenie darbības vadmotīvi.

Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu.

ekervs-buvfirma.jpg

Nepieciešama konsultācija?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu  par mūsu piedāvājumu!

bottom of page