“Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja” 
Ūdens ielā 2C, Valmierā 

Objektā turpinās darbi pie jumta seguma montāžas, grīdu betonēšanas un inženiertīklu montāžas. Tiek veikti sagatavošanās darbi logu nomaiņai.

1996. gadā sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “EKERS” izsniegta licence Nr. 139 uzņēmējdarbības veikšanai būvniecībā par tiesībām nodarboties ar:

  • arhitektūrprojektēšanu;

  • vispārējo būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;

  • ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;

  • siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;

  • lietotāju gāzes apgādes sistēmu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību;

  • ceļu un laukumu būvdarbu veikšanu, vadīšanu un būvuzraudzību.

Papildus būvdarbiem būvfirma SIA “EKERS” sniedz transporta pakalpojumus un nodarbojas ar dažādu galdniecības izstrādājumu izgatavošanu.

Kvalitāte

SIA “EKERS” būvdarbu veikšana, inženierkomunikāciju montāža, koka izstrādājumu un konstrukciju izgatavošana tiek nodrošināta ar Kvalitātes, vides un darba aizsardzības pārvaldības sistēmas prasību konsekventu ievērošanu, veicot nepārtrauktu ieviestās sistēmas pilnveidošanu atbilstoši saistošo standartu, normatīvo aktu un ieinteresēto pušu prasībām.

Uzņēmuma stratēģija ir būvniecības darbu kvalitātes stabilitātes nodrošināšana, apkārtējās vides piesārņojuma un izmantoto resursu samazināšana un darbinieku drošas darbu vides nodrošināšana.

Klientu vēlmju pētīšana, prasību precīza izpilde, līdzsvara samēra ievērošana starp pasūtījuma izpildes kvalitāti, klienta apmierinātību un uzņēmuma ekonomiskajām interesēm ir galvenie darbības vadmotīvi.

Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi, vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu.

Mūsu jaunumi

“Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja” 
Ūdens ielā 2C, Valmierā 
Objektā turpinās darbi pie jumta seguma montāžas, grīdu betonēšanas un inženiertīklu montāžas. Tiek veikti sagatavošanās darbi logu nomaiņai.

SIA “Ekers” kontakti un rekvizīti

Birojs

Аdrese: Tērbatas iela 33, Valmiera, Latvija, LV-4201
Тālrunis: +371 642 811 92
Fakss+371 642 811 96
E-pasts: ekers@ekers.lv

Darba laiks

Darbdienās: 9.00–18.00
Sestdienās, svētdienās: brīvs

Rekvizīti

PVN maks. Nr.: 44103001903
Juridiskā adrese: Tērbatas iela 33, Valmiera, LV-4201
Banka: A/S “Swedbank”; Kods: HABALV22
Konta nr.: LV19HABA0001408039854

Rakstiet mums