top of page

Realizētie objekti

Energoefektivitātes paaugstināšana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā 

Stacijas ielā 39, Valmierā

Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu centra izveide Rūjienā

28.oktobrī Rūjienā, Valdemāra ielā 26

Dažādu sociālo grupu kopdzīvojamās mājas pārbuve

Ūdens iela 2, Valmiera

Nepieciešama konsultācija?

Lūdzu, sazinieties ar mums, lai uzzinātu  par mūsu piedāvājumu!

Mazumtirdzniecības veikala būvniecība

Rīgas iela 2, Sigulda

Tehniskās ēkas un basketbola laukuma izbūve

Priekuļos

Līgatnes pagasta kultūras nams

2. stāva atjaunošana

Rūjienas Sv. Bērtuļa luteriski evaņģēliskā baznīca

Torņa atjaunošana

Āraišu arheoloģiskā parka apmeklētāju centra būvniecība

Aptiekas pārbūve, Stacijas ielā 11, 
Valmierā

2015. gads

Jaunā Rūjienas kapliča

Kapličas celtniecība

Rencēnu internāts

SIA “VTU Valmiera” administratīvā ēka

Vienkāršota atjaunošana

Valmiera, PII “Kārliena” 

Pirmsskolas izglītības iestāde

Ēkas fasādes vienkāršotā renovācija,
Kalna iela 4, Rauna

Valmieras Svētā Sīmaņa baznīca 

Torņa rekonstrukcijas darbi

Zilākalna estrāde

Dikļu brīvdabas estrāde “Neikenkalns”

1. kārta Dikļu estrādes labiekārtojums Dikļos

Apes novada PII “VĀVERĪTE”

Renovācija, Pasta iela 25, Ape

Valmieras pilsētas 6. PII “Kārliena”

(Rūpniecības ielā 16A, Valmierā) Infrastruktūras attīstība (ēkas rekonstrukcija)

Annas iela 4, Valmierā

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas vienkāršota renovācija 

Mazumtirdzniecības veikala būvniecība

Baznīcas iela 10, Jaunolaine

Valmieras autoostas rekonstrukcija

Stacijas iela 1, Valmiera

Valmieras mūzikas skolas rekonstrukcija

Pilskalna iela 3, Valmiera

Valmieras Novadpētniecības muzejs

Pilskalna iela 2, Valmiera

bottom of page